Sme spoločnosť zaoberajúca sa inžinierskou činnosťou a poradenstvom v oblasti riadenia majetkových rizík so sídlom na Slovensku a s pôsobnosťou v rámci regiónu strednej a východnej Európy, aj za jeho hranicami.

Ako nová generácia spoločností založených na partnerstve si veľmi ceníme, že máme príležitosť spolupracovať s našimi partnermi kdekoľvek na celom svete.

POZRI ĎALEJ!

„Musíš pozrieť ďalej, za vlastný odraz, za zrkadlo, za hranicu.
 Patti Smith