Náš prístup

Kladieme dôraz na poskytovanie služieb nad rámec vašich očakávaní. Komplexnosť stavebného, realitného a poistného trhu od nás vyžaduje multidisciplinárny prístup pozostávajúci z poznatkov z rôznych odvetví priemyslu o povahe majetkových rizík, ako aj o mechanizmoch prenosu rizík, vrátane poistenia. Čokoľvek robíme, výnimočnosť, partnerstvo a inovácia sú hlavnými hodnotami nášho prístupu.

Pracujeme v nadnárodnom a dynamicky sa rozvíjajúcom podnikateľskom prostredí a preto kladieme dôraz na partnerstvo a inovácie ako hlavný hnací mechanizmus pre poskytovanie výnimočných služieb. Účinná tímová práca je pre nás mimoriadne dôležitá, pretože nám dáva príležitosť využiť technológie, metódy a techniky manažérstva majetkových rizík v čo najväčšej miere.

Naše služby sú založené na spoľahlivých a všeobecne uznávaných technických a riadiacich postupoch, sú plne kompatibilné s uznávanými štandardmi analýzy a riadenia rizík, ako aj so štandardnými postupmi upisovania poistných rizík.

Vždy sa snažíme aplikovať najmodernejšie kontrolné a monitorovacie zariadenia, databázy rizík a softvérové nástroje na analýzu rizík, či už poskytujeme naše služby pre vás priamo v teréne alebo z prostredia našej kancelárie. Zároveň dodržiavame medzinárodne uznávané bezpečnostné štandardy na podporu našich technických a organizačných odporúčaní pre jednanie s majetkovými rizikami vašej spoločnosti.