PCRA Vyhodnotenie rizík pred výstavbou

Chystáte sa postaviť novú stavbu alebo obnoviť už existujúcu? Máte záujem optimalizovať hodnotu rizík na začiatku celého životného cyklu stavby? Máte obavy z poistiteľnosti a budúcich nákladov  na majetkové poistenie? Ak áno, tak naša služba PCRA (Pre-Construction Risk Assessment) by mohla byť vašou voľbou - pomôžeme vám v identifikácii majetkových rizík vášho budúceho stavebného projektu, vrátane tých, ktoré môžu viesť k neplneniu legislatívnych, technických a prevádzkových nariadení alebo noriem, ako aj k možným výrazným škodám na majetku. Pripravíme zoznam príležitostí na zlepšenie, založený na hodnote identifikovaných rizík už v štádiu plánovania projektu, a teda predtým, ako urobíte dôležité rozhodnutia o investíciách do bezpečnosti, ochrany a poistenia vášho majetku.

Kedy využiť službu PCRA?

 • Počas procesu navrhovania stavebnej konštrukcie, inštalácií a vybavenia.
 • Existujúci majetok pred rekonštrukciou, rozšírením, alebo zavedením nových činností a operácií.
 • Majetok, ktorý je predmetom tvorby nového poistného krytia.

Majetkové riziká

 • Požiar, blesk, výbuch a pád lietadla a riziko krádeže a vlámania.
 • Živelné katastrofy vrátane zemetrasenia, povodne, záplavy, krupobitie, víchrica, zosuv pôdy, tiaž snehu a iné.

Rozsah práce

 • Zhromaždenie údajov.
 • Analýza a stanovenie hodnoty rizík.
 • Príprava správy o vyhodnotení rizík a o odhade škôd pre výstavbou.

Výstupy

 • „Red Flag“ správa obsahujúca všetky dôležité riziká a nadväzujúce príležitosti na zlepšenie.
 • Stanovisko k vyhodnoteniu rizík a príležitostí na zlepšenie.
 • Správa pre upisovanie poistných rizík a odhady škôd pre rôzne scenáre.

Máte záujem?

Pošlite nám vašu žiadosť alebo otázky prostredníctvom krátkeho formulára.