Náš tím

Rozumieme tomu, že každý projekt je jedinečný a preto sa vždy snažíme zostaviť ten najvhodnejší tím. Jadro nášho tímu je zložené z profesionálov z oblasti inžinierstva a riadenia majetkových rizík, ktorí sú schopní poskytovať naše služby v rámci regiónu strednej a východnej Európy, aj za jeho hranicami.

Vzhľadom na to, že náš prístup je multidisciplinárny a zaoberajúci sa škálou rôznych rizík, spolupracujeme so špecialistami z rôznych priemyselných odvetví vrátane požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia, ochrany objektov, stavebníctva a poisťovníctva.

Vďaka domácej aj medzinárodnej sieti partnerov máme prístup k expertným tímom z najrôznejších odvetví, ktoré sú cennou podporou v prípade riešenia komplexných alebo vysoko špecializovaných úloh.

Pavel Hruškovič

Konateľ a poradca pre riziká

Pavel Hruškovič ukončil štúdium na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a doktorandské štúdium s čestným titulom "Doctor Europeus" na Vysokej škole inžinierskych stavieb Technickej univerzity v Madride.

Pavel sa zaoberá inžinierstvom rizík, poistením a aplikovaným výskumom z oblasti riadenia rizík už od začiatku svojej profesionálnej kariéry v roku 2005. Počas svojej kariéry mal možnosť starať sa o širokú škálu klientov z najrôznejších priemyselných odvetví.

Jeho materinský jazyk je slovenský; hovorí plynulo po anglicky a po španielsky.

Pavol Hruškovič

Poradca pre inžiniersku činnosť

Pavol Hruškovič získal titul inžiniera na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V priebehu svojej profesionálnej kariéry, ktorá sa začala v roku 1977, bol zapojený do širokej škály úloh a zodpovedností.

Počas svojej kariéry navrhol komplexné výrobné a montážne linky vrátane liniek zvárania, rezania a vŕtania, a neskôr bol zakladateľom spoločnosti, ktorá vyvíja a vyrába debniace systémy pre stavebníctvo. Jeho rozsiahle poznatky o inžinierstve a riadení sú pre našu spoločnosť veľkým prínosom.

Jeho materinský jazyk je slovenský; píše a hovorí po nemecky a po rusky.