O nás

Sme spoločnosť zaoberajúca sa inžinierskou činnosťou a poradenstvom v oblasti riadenia majetkových rizík so sídlom na Slovensku a s pôsobnosťou v rámci regiónu strednej a východnej Európy, aj za jeho hranicami. Podporujeme spoločnosti pri riadení majetkových rizík prostredníctvom poskytovania kontinuálneho procesu prevencie, kontroly a vyhodnotenia rizík, ako aj podpory pri tvorbe a realizácii na mieru šitých systémov riadenia rizík.

Hlavným cieľom nášho úsilia je podieľať sa na zabezpečení udržateľného rastu spoločností prostredníctvom tvorby transparentného a nákladovo efektívneho prostredia bezpečnosti, ktoré je základným predpokladom pre tvorbu pridanej hodnoty a rýchlejší rozvoj nových obchodných príležitostí.

Vďaka našim medzinárodným partnerstvám spolupracujeme s renomovanými odborníkmi z oblasti riadenia a inžinierstva majetkových rizík na celom svete. To nám dáva príležitosť implementovať inovatívne prístupy v rozvoji našich služieb a ponúknuť vám tie najspoľahlivejšie postupy aplikované v našom odvetví.

Naša vízia

Spoľahlivý systém riadenia rizík je kľúčovým manažérskym systémom, ktorý môže pomôcť spoločnostiam kontrolovať a ovládať neistotu súvisiacu s náhodnosťou, nejasnosťou, alebo neúplnosťou informácií pri riešení dôležitých výziev realitného, stavebného a poistného trhu.

Naše poslanie

Naším poslaním je identifikovať a vyhodnotiť majetkové riziká, odporučiť efektívnu odpoveď na tieto riziká pozostávajúcu z inžinierskych a organizačných opatrení, a podporiť realizáciu týchto opatrení pre konkrétny majetok alebo pre majetkové portfólio.

Náš prístup

Kladieme dôraz na poskytovanie služieb nad rámec vašich očakávaní. Komplexnosť stavebného, realitného a poistného trhu od nás vyžaduje multidisciplinárny prístup pozostávajúci z poznatkov z rôznych odvetví priemyslu o povahe majetkových rizík, ako aj o mechanizmoch prenosu rizík, vrátane poistenia. Čokoľvek robíme, výnimočnosť, partnerstvo a inovácia sú hlavnými hodnotami nášho prístupu.

Náš tím

Rozumieme tomu, že každý projekt je jedinečný a preto sa vždy snažíme zostaviť ten najvhodnejší tím. Jadro nášho tímu je zložené z profesionálov z oblasti inžinierstva a riadenia majetkových rizík, ktorí sú schopní poskytovať naše služby v rámci regiónu strednej a východnej Európy, aj za jeho hranicami.

Naši partneri

Sme dôveryhodným členom medzinárodnej sieťovej organizácie Riskonet, jednej z popredných svetových poskytovateľov služieb inžinierstva a manažérstva majetkových rizík. Spoločnosť so sídlom v Holandsku poskytuje komplexný prístup k riadeniu majetkových rizík.