Balík služieb CARE

Jadrom našej ponuky služieb je balík služieb inžinierstva rizík pre obchodné nehnuteľnosti CARE (Commercial Asset Risk Engineering) pozostávajúci z troch samostatných služieb, ktoré sú špeciálne určené na pokrytie základných potrieb manažmentu majetkových rizík počas celého životného cyklu nehnuteľnosti, a to konkrétne v štádiu pred jej výstavbou, pred jej akvizíciou, alebo po vzniku škodovej udalosti.

Balík služieb CARE poskytovaný v spolupráci s našim strategickým partnerom pre inžinierstvo rizík, spoločnosťou Riskonet, je navrhnutý tak, aby v plnej miere podporoval proces riadenia majetkových rizík obchodných realít pri náležitom zohľadnení všetkých štandardných druhov majetkových rizík vrátane požiaru, zásahu bleskom, výbuchu, zemetraseniu, víchrici, povodni, alebo záplave.

Všetky tri služby sú navrhnuté takým spôsobom, aby mohli byť aplikované na to isté aktívum, alebo portfólio aktív, viacfázovým a cyklickým spôsobom. Okrem toho môže byť štandardný rozsah každej služby z balíka CARE zúžený, prispôsobený, alebo rozšírený, tak aby vyhovoval presným potrebám našich klientov.

Vyhodnotenie rizík pred výstavbou

Chystáte sa postaviť novú stavbu alebo obnoviť už existujúcu? Máte záujem optimalizovať hodnotu rizík na začiatku celého životného cyklu stavby? Máte obavy z poistiteľnosti a budúcich nákladov na majetkové poistenie? Ak áno, tak naša služba PCRA (Pre-Construction Risk Assessment) by mohla byť vašou voľbou.

Vyhodnotenie rizík pred akvizíciou

Chystáte sa zaobstarať si nový majetok do vášho portfólia? Máte obavy z neistoty viažucej sa na hodnotu rizík skúmaného majetku pred jeho akvizíciou? Hľadáte nákladovo efektívne majetkové poistenie v prípade, ak sa rozhodnete pre kúpu ponúkaného majetku? Ak áno, tak naša služba PARA (Pre-Acquisition Risk Assessment) by mohla byť vašou voľbou.

Vyhodnotenie rizík po škode

Prišlo u vás k strate alebo k vážnemu poškodeniu majetku? Považujete škody za príliš časté, alebo neprijateľné, aby u vás nastali znova a za rovnakých podmienok? Máte obavy, ako postupovať ďalej? Ak áno, tak naša služba PLRA (Post-Loss Risk Assessment) by mohla byť vašou voľbou.

Máte záujem?

Pošlite nám vašu žiadosť alebo otázky prostredníctvom krátkeho formulára.