Špecializované služby

Máte zabezpečené vhodné krytie v rámci poistenia majetku pre prípad majetkovej škody a následného prerušenia prevádzky vzniknutého v jej dôsledku? Potrebujete pomoc pri výbere optimálneho systému požiarnej ochrany na ochranu vášho majetku? Viete, ako splniť odporúčania poisťovne o efektívnej ochrane vašej prevádzky pred povodňami? Potrebujete, aby sme vám pomohli vytvoriť a zaviesť systém riadenia rizík pre vašu spoločnosť? Sme pripravení pomôcť vám reagovať na tieto a mnohé ďalšie aktivity z oblasti inžinierstva a riadenia rizík.

Naše špecializované služby sú navrhnuté ako prirodzené rozšírenie nášho servisného balíka CARE. Hlavným cieľom našich špecializovaných služieb je poskytnúť vám pridanú hodnotu pre riadenie špecifických rizík a ďalší rozvoj systému riadenia bezpečnosti a poistenia. Naše špecializované služby zahŕňajú:

  • Navrhovanie systémov bezpečnosti a ochrany a rozvoj programov manažmentu bezpečnosti a ochrany.
  • Obhliadky rizík pre potreby upisovania poistenia majetku a poistenia skladovaného tovaru.
  • Analýza poistného krytia.
  • Posúdenie živelných nebezpečenstiev.
  • Posúdenie nákladov na obnovu prevádzky po vzniku škodovej udalosti.
  • Vývoj a implementácia systému podnikového riadenia rizík.
  • Vývoj a implementácia systému riadenia pre efektívne obnovenie prevádzky po vzniku škodovej udalosti.

Máte záujem?

Pošlite nám vašu žiadosť alebo otázky prostredníctvom krátkeho formulára.