Naši partneri

Spolupracujeme s miestnymi a medzinárodnými spoločnosťami so sídlom na Slovensku, v Českej republike, v Holandsku, vo Veľkej Británii, v Španielsku a v USA. Máme sieť partnerov pôsobiacich v širokej škále oblastí vrátane inžinierstva majetkových a stavebných rizík, odhadovania hodnôt a škôd na majetku, poradenstvom a sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti poistenia majetku a prerušenia prevádzky, navrhovaním systémov ochrany proti požiarom a živelným udalostiam, ako aj školeniami, výskumom a vývojom.

Vďaka našej prítomnosti v regióne strednej a východnej Európy vám môžeme poskytnúť hlboké znalosti o miestnom technickom a právnom prostredí, solídnu domácu sieť inžinierov, výskumných pracovníkov, právnych poradcov a odborníkov v oblasti manažmentu, ako aj jednoduchosť prístupu a komunikácie pri práci na vašich nadnárodných projektoch.

Náš dlhodobý vzťah k Španielsku robí našu spoločnosť vhodnou na podporu projektov a iniciatív medzi španielskymi spoločnosťami a spoločnosťami situovanými v regióne strednej a východnej Európy.

Člen medzinárodnej siete poradcov pre manažment rizík

Sme dôveryhodným členom medzinárodnej sieťe poradcov pre manažment rizík, ktorá bola založená spoločnosťou Riskonet, jednej z popredných svetových poskytovateľov služieb inžinierstva a manažérstva majetkových rizík. Spoločnosť so sídlom v Holandsku poskytuje komplexný prístup k riadeniu rizík, pričom spája odborníkov pracujúcich v oblastiach, ako sú koncepty bezpečnosti, požiarna signalizácia a protipožiarne systémy, prírodné katastrofy, ako napríklad záplavy, riziká spojené s bezpečnosťou pri práci, dodavateľské riziká, zodpovednosť, výrobné prestoje v dôsledku vnútorných a vonkajších faktorov, ako aj bezpečnosť a ochrana majetku proti krádeži a vlámaniu.